Ceny kolportażu ulotek

0,04 zł netto – kolportaż bloki *

0,15 zł netto – kolportaż domki **

Nie standardowe formy kolportażu – wycena indywidualna

Minimalne zamówienie – 120 zł netto

*cena dotyczy kolportażu ulotki w pakiecie z min.  dwoma innymi

** cena dotyczy kolportażu ulotki w pakiecie z min. inna ulotką

Nie kolportujemy w jednym pakiecie ulotek , które są konkurencją dla siebie ( np. ulotki dwóch pizzerii )

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie